Artikel Bicara Fotografi telah diterbit sebanyak tujuh siri di dalam Buletin Senada UKM. Senada online boleh dilayari di alamat berikut..... sini.....http://www.ukm.my/pkk/index.php/bm/penerbitan-korporat/senada.html
Siri pertama-Disember 2013


Siri kedua-Januari 2013


Siri ketiga-Februari 2013


Siri keempat-Mac 2013


Siri kelima-April 2013


Siri keenam-Mei 2013


Siri Ketujuh-Jun 2013


Siri Kelapan-Julai 2013


Siri Kesembilan -Ogos 2013


Siri Kesepuluh- September 2013


Siri Kesebelas-Oktober 2013


Siri Keduabelas-November 2013


Siri Ketiga belas-Disember 2013

Make a free website with Yola