Salah satu perkara yang perlu diambil kira ketika merakam gambar ialah meletakkan ukuran pada gambar. Meletakkan ukuran akan memberi gambaran pada subjek utama tentang besar atau kecilnya subjek itu. 

Pokok boleh dijadikan ukuran pada subjek utama bagi bangunan manakala manusia juga boleh dijadikan ukuran pada sesuatu bahan. Namun jika merakam gambar yang melibatkan fotografi sains, ukuran dengan meletakkan pembaris pada spesimen adalah paling tepat.


Orang sedang bermain ombak boleh dijadikan
ukuran pada ombak