Menghasilkan gambar bergerak adalah teknik yang menarik dalam sukan fotografi. Latih dengan menggunakan Shutter Speed laju kemudian ikut pergerakkan kereta atau pelari. Maka kesannya kita akan perolehi pergerakkan kereta itu seperti tajam dan latarbelakangnya kabur.

Memudahkan bicara, dalam menghasilkan gambar dengan teknik komposisi ialah jangan serabutkan gambar dengan berbagai subjek yang tidak penting agar canves gambar kita mengasyikkan penatapnya.