Pada sebuah gambar perlu ada unsur frame. Menghasilkan frame akan membuatkan penatap gambar akan kurang menunpukan pada subjek utama. Frame juga akan memberi tekanan mata penatap gambar kita jika bahagian yang terdapat unsur frame berwarna terang.


Lihat contoh gambar yang saya lampirkan pada gambar 1 terdapat tiga frame A B C  Ia memberi unsur frame yang menghiasi monumen Taj Mahal yang saya rakam di Taman Tamadun Islam. Manakala gambar 2 satu saja frame yang saya wujudkan pada gambar Tasik Beris di Kedah.