Makro dan Mikro Fotografi

Tajuk yang berkaitanMakro dan Mikro Fotografi asalanya sama sahaja. Namun merujuk Kamus dewan makro bermakna (awalan yg bererti) besar, menyeluruh, mis makroekonomi. [rujuk istilah]

Manakala Mikro dirujuk sebagai (awalan yg bererti) halus, kecil, mis mikrocip dan mikroorganisma.[rujuk istilah].

Justeru saya ingin merujuk kaitan dalam fotografi makro adalah close-up photography yang serius. Makro lebih kepada merakam foto yang close-up yang tidak terlalu kecil. Contonya merakam gambar bunga, serangga dan sebagainya sekadar pada bentuk bunga atau bentuk serangga itu sahaja. <rujuk foto di :foto 01><foto 02>

Namun bagi merakam Mikro fotografi ia lebih extrame lagi seperti merakam jalur pada daun, bunga atau urat serangga.


Dalam hal ini semua gambar ini lebih kepada ordonary photography sahaja. Bagi anda yang berminat dalam fotografi ini hanya menggunakan lens biasa sahaja atau kanta makro.<rujuk foto di: foto 03 > <foto 04> <foto 05>

Banyak lens-lens begini boleh diperolehi di pasaran. Misalnya 55mm,60mm,135mm,200mm.

Bagi fotografi mikro penghasilan foto lebih hebat. Misalnya merakam gambar pada kepala serangga yang lebih detail. Malahan terdapat dalam sains fotografi menggunakan Microscope, Electron Microscope.

Penggunaan kedua-dua alat ini tidak boleh digunakan oleh Jurufoto biasa kerana mereka yang terlibat lebih terlatih dan bertauliah. Lihat alat tersebut di: <Link 01><Link 02><Contoh foto>

Abd Raai Osman 24 April 2011

 

Make a free website with Yola